Ingremio Airflex SPECTRA 1000 75mm 300mb PAKIET 6x50mb kanał wentylacyjny

2,580.00  brutto

Przewody wentylacyjne Airflex Spectra 1000 służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2,580.00 

Opis

Pakiet 6x50mb wysyłka 0 zł!

AIRFLEX SPECTRA 1000 – ANTYBAKTERYJNE, ANTYGRZYBICZE, ANTYSTATYCZNE PRZEWODY WENTYLACYJNE

Klasa reakcji na ogień: D-s2, d2 (PN-EN 13501-1)
LS0H – Nisko dymiąca, bezhalogenowa
Odporność na ściskanie: 500N (PN-EN 61386-24)
Odporność na uderzenie: 
(PN-EN 61386-24)
Sztywność podłużna: 
przewód giętki (3 x DN PN-EN 13180:2004)
Materiał: 
polietylen modyfikowany (HDPE-mod.) dopuszczony do kontaktu z żywnością
Właściwości: wysoka udarność i odporność mechaniczna, stabilizacja UV średnia
Kolor: zielony
Właściwości: warstwa antybakteryjna (ISO 22196:2011), antygrzybicza (PN-EN ISO 846:2019),
antystatyczna, o wysokiej gładkości powierzchni, fluoryzująca w świetle UV*.
Migracja globalna (średnia): < 0,5 mg/dm(PN-EN 1186-3:2005 oraz PN-EN 1186-14:2005)
Kolor: 
srebrny

Najnowszy model, 150um srebra.

    

 

Przewody wentylacyjne Airflex Spectra 1000 służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
Ścianka wewnętrzna jest w całości wykonana z materiału antybakteryjnego i antygrzybiczego, który zabezpiecza przewody przed kolonizowaniem przez mikroorganizmy niepożądane i niebezpieczne dla ludzi. Materiał, z którego są wykonane został opracowany przez Ingremio i jest chroniony patentami. Powstał przy współudziale ośrodków naukowych w trakcie projektu badawczego, podczas którego potwierdzono wysoką efektywność na różne rodzaje bakterii oraz grzybów. Materiał zawiera srebro, miedź oraz inne związki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulegają one procesom migracji, jonizacji i elucji. Praktyczny brak migracji związków aktywnych mikrobiologicznie z polimeru został potwierdzony w badaniach laboratoryjnych, które zostały wykonane w środowiskach znacznie bardziej agresywnych niż te, które panują w systemach wentylacyjnych. Zastosowane substancje zapewniają w praktyce bezterminowe działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz zapobiegają tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie i grzyby bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność. Zastosowana kompozycja materiałów jest całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin, a wszystkie użyte materiały mają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Przewody charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, dzięki temu można swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać je na bardzo małych promieniach (zgodnie z dopuszczalnymi promieniami gięcia) i dostosowywać do warunków montażu, bez potrzeby używania dodatkowych łączników i kształtek. Konstrukcja rur zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 500N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wewnętrzna ścianka rury ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Dwuścienna konstrukcja przewodów wentylacyjnych z odpowiednio wyprofilowaną ścianką wewnętrzną oraz zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Przewody wentylacyjne Airflex Spectra-1000 występują w szerokiej gamie średnic, co umożliwia dokonanie optymalnego doboru do wymogów systemu wentylacyjnego i warunków budowlanych. Końcówki rury są zabezpieczone i zaplombowane w procesie produkcyjnym, a cały zwój jest zabezpieczony folią, co zapobiega ewentualnemu zabrudzeniu podczas transportu i składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne typu Airflex Spectra-1000 należy instalować w budynkach jednorodzinnych, nie podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.


*Autorska, opatentowana metoda określania dyspergowania komponentów aktywnych mikrobiologicznie w polimerze, pozwala na natychmiastową weryfikację obecności substancji aktywnych, ich rozproszenia oraz stężenia w tworzywie. Podświetlony promieniami UV przewód wentylacyjny Airflex Spectra równomiernie fluoryzuje niebieskim światłem, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa analiza ochrony mikrobiologicznej.

 

Dostępne średnice rur:

Wymiar nominalny DN (mm) Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Minimalny promień gięcia* (m) Długości zwojów (m)
50 40 50.5 0.11 50
63 52 63.2 0.15 50
75 61 76.2 0.17 50
90 75 90.6 0.25 50
110 93 110.7 0.33 50
160 136 161 0.4 25
200 176 201.5 0.55 25
* temperatura powyżej 10°C

 


 

Wydajność przepływu powietrza (m3/h)

Prędkość powietrza
Wymiar DN (mm) 0.5 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s 2.0 m/s 3.0 m/s 4.0 m/s 5.0 m/s
50 2.3 4.5 6.8 9 13.6 18.1 22.6
63 3.9 7.8 11.7 15.6 23.4 31.2 39
75 5.3 10.5 15.8 21 31.6 42.1 52.6
90 7.8 15.7 23.5 31.4 47.1 62.8 78.5
110 12.2 24.5 36.7 48.9 73.4 97.8 122.3
160 26.1 52.3 78.4 104.6 156.9 209.2 261.5
200 44 88.1 132.1 176.2 264.2 352.3 440.4

Informacje dodatkowe

Średnica

75mm 50mb