Ingremio SPECTRA Black 200 75mm 50mb kanał wentylacyjny

380.00  brutto

Przewody wentylacyjne Blackflex Spectra 200 służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 380.00 

Opis

BLACKFLEX SPECTRA-200 – PRZEWODY WENTYLACYJNE O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOSTATYCZNYCH I GRZYBOSTATYCZNYCH

Klasa reakcji na ogień: D-s2, d2 (PN-EN 13501-1)
Odporność na ściskanie: 500N (PN-EN 61386-24)
Odporność na uderzenie: 
Normalna (PN-EN 61386-24)
Sztywność podłużna: 
przewód giętki (3 x DN PN-EN 13180:2004)
Materiał: 
polietylen modyfikowany (HDPE-mod.) dopuszczony do kontaktu z żywnością

Warstwa zewnętrzna:
Właściwości: wysoka udarność i odporność mechaniczna, stabilizacja UV podwyższona
Kolor: czarny

Warstwa wewnętrzna:
Właściwości: Właściwości: materiał o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych,
antystatyczny, gładka powierzchnia.
Kolor: 
transparenty

 

Przewody wentylacyjne Blackflex Spectra 200 służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych.

Zastosowanie czarnego pigmentu w warstwie zewnętrznej umożliwiło unifikację produkcji pozwalając na wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach produkcji. Charakteryzują się wysoką antystatycznością powierzchniową, co powoduje mniejsze przyciąganie kurzu do warstwy zewnętrznej podczas składowania. BlackFlex Spectra 200 charakteryzuje się ponadto bardzo dużą odpornością na światło słoneczne UV.

Ścianka wewnętrzna jest wykonana w całości z materiału o właściwościach bakteriostatycznych i grzybostatycznych o stężeniu umożliwiającym uzyskanie podstawowej ochrony mikrobiologicznej. Materiał, z którego są wykonane został opracowany przez Ingremio i jest chroniony patentami. Materiał zawiera srebro, miedź oraz inne naturalne związki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulegają one procesom migracji, jonizacji i elucji. Praktyczny brak migracji związków aktywnych mikrobiologicznie z polimeru został potwierdzony w badaniach laboratoryjnych, które zostały wykonane w środowiskach znacznie bardziej agresywnych niż te, które panują w systemach wentylacyjnych. Zastosowane substancje zapewniają w praktyce bezterminowe właściwości antybakteryjne i antygrzybicze na podstawowym poziomie oraz zapobiegają tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie i grzyby bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność. Kompozycja materiałów jest całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin, a wszystkie użyte materiały mają dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Transparentna warstwa wewnętrzna pozwoliła zredukować koszty produkcji, bez wpływu na parametry techniczne.

Wewnętrzna ścianka rury ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Przewody charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, dzięki temu można swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać je na bardzo małych promieniach (zgodnie z dopuszczalnymi promieniami gięcia) i dostosowywać do warunków montażu, bez potrzeby używania dodatkowych łączników i kształtek. Konstrukcja rur zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 500N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych.

Dwuścienna konstrukcja przewodów wentylacyjnych z odpowiednio wyprofilowaną ścianką wewnętrzną oraz zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 200 występują w szerokiej gamie średnic, co umożliwia dokonanie optymalnego doboru do wymogów systemu wentylacyjnego i warunków budowlanych. Końcówki rury są zabezpieczone i zaplombowane w procesie produkcyjnym, a cały zwój jest zabezpieczony folią, co zapobiega ewentualnemu zabrudzeniu podczas transportu i składowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne typu BlackFlex Spectra 200 należy instalować w budynkach jednorodzinnych, nie podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.


*Autorska, opatentowana metoda określania dyspergowania komponentów aktywnych mikrobiologicznie w polimerze, pozwala na natychmiastową weryfikację obecności substancji aktywnych, ich rozproszenia oraz stężenia w tworzywie. Podświetlony promieniami UV przewód wentylacyjny Airflex Spectra równomiernie fluoryzuje niebieskim światłem, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa analiza ochrony mikrobiologicznej.

 

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN (mm) Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Minimalny promień gięcia* (m) Długości zwojów (m)
50 40 50.5 0.11 50
63 52 63.2 0.15 50
75 61 76.2 0.17 50
90 75 90.6 0.25 50
110 93 110.7 0.33 50
160 136 161 0.4 25
200 176 201.5 0.55 25
* temperatura powyżej 10°C

 


 

Wydajność przepływu powietrza (m3/h)

Prędkość powietrza
Wymiar DN (mm) 0.5 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s 2.0 m/s 3.0 m/s 4.0 m/s 5.0 m/s
50 2.3 4.5 6.8 9 13.6 18.1 22.6
63 3.9 7.8 11.7 15.6 23.4 31.2 39
75 5.3 10.5 15.8 21 31.6 42.1 52.6
90 7.8 15.7 23.5 31.4 47.1 62.8 78.5
110 12.2 24.5 36.7 48.9 73.4 97.8 122.3
160 26.1 52.3 78.4 104.6 156.9 209.2 261.5
200 44 88.1 132.1 176.2 264.2 352.3 440.4

 


Informacje dodatkowe

Średnica

75mm 50mb