Ile prądu pobiera rekuperator? Analiza zużycia energii