Strefowanie rekuperacji: klucz do utrzymania prawidłowego stężenia dwutlenku węgla w budynkach